Beëdigde vertalingen

Als u grensoverschrijdend zaken doet, heeft u wellicht een beëdigde of gelegaliseerde vertaling van bepaalde documenten nodig. 
Een beëdigde vertaling is een document dat door een beëdigd vertaler is vertaald, met daarop de handtekening, een stempel en
een verklaring van de vertaler dat de vertaling volledig en naar eer en geweten vertaald is.

Niet alleen documenten die volgens de wet in openbare registers moeten worden ingeschreven dienen beëdigd vertaald te worden, maar ook de volgende documenten vragen vaak om een beëdigde vertaling: 

Beëdigde vertalingen | Vertaalbureau Thusana Talen
  • Notariële aktes
  • Proces-verbaal
  • Diploma's, cijferlijsten, getuigschriften
  • Vonnissen van de rechtbank

Wij verzorgen beëdigde vertalingen in alle genoemde talencombinaties: Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

Vraag direct een vrijblijvende offerte bij ons aan.