Disclaimer

De informatie op de site van vertaalbureau Thusana Talen is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en ontworpen. Het kan echter voorkomen dat deze informatie onvolledig, onjuist of niet meer actueel is. Het gebruik van de website www.vertaalbureauthusanatalen.nl en de inhoud daarvan geschiedt geheel voor risico van de bezoeker/gebruiker.

Wijzigingen in prijzen, voorwaarden en/of diensten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Thusana Talen aanvaardt geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in en een persoonlijke interpretatie van de tekst.

De websites www.vertaalbureauthusanatalen.nl bevatten verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van www.vertaalbureauthusanatalen.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoeker/gebruiker en te goeder trouw geselecteerd. Thusana Talen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites.

Auteursrecht
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Thusana Talen dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thusana Talen. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.