Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen

Wilt u uw medewerkers in een vestiging in het buitenland laten werken? Dan is de kans groot dat u een beëdigde vertaling van bepaalde documenten nodig heeft.

Documenten die voor officiële doeleinden gebruik worden, moeten beëdigd vertaald worden. Het gaat hierbij onder meer om documenten uit openbare registers (kadaster, hypotheekregister) en om documenten van de Burgerlijke Stand. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijksakte, een scheidingsakte of een geboorteakte. Ook andere officiële documenten zoals vonnissen van de rechtbank, naturalisatiepapieren, adoptiepapieren, notariële akten, diploma’s, cijferlijsten en getuigschriften moeten beëdigd vertaald worden.

Wat is een beëdigde vertaling?
Een beëdigde vertaling kan alleen worden uitgevoerd door een beëdigd vertaler. Deze beëdigd vertaler voldoet aan specifieke voorwaarden en de handtekening van deze vertaler is gedeponeerd bij één of meerdere rechtbanken. Ook staat een beëdigd vertaler geregistreerd in het RBTV. De beëdigd vertaler waarmerkt de vertaling door deze te voorzien van een handtekening, stempel en een verklaring waaruit blijkt dat het een woordgetrouwe en nauwkeurig vertaling is.

Heb ik een ook apostille nodig?
De autoriteiten die de vertaling nodig hebben moeten de vertaling wel als échte, officiële vertaling erkennen. Soms komt het voor dat de buitenlandse instantie meer zekerheid wil, en om een apostille of een legalisatie vraagt. Naast de beëdiging kan een vertaling dan worden voorzien van een apostille. Door het plaatsen van een apostille op het document wordt de handtekening van de beëdigde vertaler door de arrondissementsrechtbank waar deze handtekening is geregistreerd, bekrachtigd. De apostille wordt geplaatst door de griffier van de rechtbank waar de handtekening van de vertaler is gedeponeerd.

Heeft u een beëdigde vertaling nodig? Neem dan contact op met Thusana Talen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *